12-14.11.2009, Krzyżowa: Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze.

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w 2009 roku przebiegało pod hasłem:

 „Dolny Śląsk - ziemia polsko-niemieckiego pojednania”.

 

W dniach od 12 do 14 listopada, w 20 letnią rocznicę historycznej Mszy Pojednania z udziałem Premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i Kanclerza RFN Helmuta Kohla, w Krzyżowej odbył się szereg spotkań i  dyskusji  z udziałem przedstawicieli środowisk gospodarczych i politycznych  Polski i Niemiec. Od 1999 w tej corocznie odbywającej się platformie wymiany doświadczeń  bierze udział ok 1000 uczestników.

Patronat programowy nad  Forum przejęło Federalne Stowarzyszenie Średniej Przedsiębiorczości z Niemiec (Bundesverband Mittelständige Wirtschaft) a Pan Bodo Schwarz, prezes stowarzyszenia, uczestniczył w dyskusji plenarnej na temat „europejskich tendencji gospodarczych w perspektywie zmian globalnych”

 

Firma DREBERIS- Przedstawicielstwo BVMW w Polsce Zachodniej i Południowej, była moderatorem grupy roboczej na temat interkulturowych aspektów w polsko-niemieckich kontaktach biznesowych.