•                            Twórca etycznej, minimalistycznej koncepcji zarządzania DREBERIS Method

  • Partnerzy, dystrybutorzy, pracownicy – zbuduj z nami swoją sieć kontaktów za granicą

  • Setki firm, które z nami weszły na nowe rynki!

  • Sukces Twoich produktów na nowych rynkach: właściwa strategia, informacje i kontakty!

  • Poszukiwanie inwestorów i promocja regionów gospodarczych za granicą

  • Zarządzanie innowacjami i międzynarodowe projekty badawcze

Aktualności

DREBERIS w liczbach

lat doświadczenia
siedziby w Europie
zrealizowanych projektów
krajów, w których realizujemy projekty
branż