Seminarium: Energia wiatrowa w Twojej gminie?

Seminarium informacyjne pt.:

"Energia wiatrowa szansą na rozwój Twojej gminy?"

które 25 września 2009 r. we Wrocławiu w hotelu Mercury  zorganizowała firma DREBERIS Sp. z o.o. Seminarium skierowane było do przedstawicieli gmin oraz inwestorów głównie z województw Polski południowo - zachodniej i miało na celu przybliżyć różne sytuacje i problemy z jakimi mogą się spotykać podczas przygotowania i realizacji inwestycji wiatrowych. Zaproszonych gości, uczestników i prelegentów przywitał Dr Markus Reichel prezes firmy DREBERIS. Pan Friedrich Czambor wprowadził do tematu, a Tomasz Kapała (DREBERIS) omówił strukturę projektu wiatrowego i występujące w trakcie jego realizacji nieporozumienia między inwestorami,  gminami i mieszkańcami oraz możliwości ich rozwiązania między innymi przy pomocy mediatorów. Szereg z opisanych i proponowanych rozwiązań potwierdził rzeczywistymi sytuacjami burmistrz gminy Margonin, na obszarze której stoi już kilkanaście dużych turbin wiatrowych.

Specjaliści z poszczególnych dziedzin przybliżyli uczestnikom seminarium specyfikę i procedurę przygotowania wszystkich etapów projektu wiatrowego. Władysław Koszkul (Energii Pro) omówił kwestię przyłączenia farm wiatrowych do sieci, Tomasz Malec (Ecoplanu) zwrócił uwagę na właściwe przygotowanie badań i raportu środowiskowego, Agnieszka Małanka (DREBERIS) przybliżyła procedurę związaną ze sporządzeniem planu miejscowego dla inwestycji wiatrowych, a prawnik Tomasz Dobrzyński (kancelaria CWW) podzielił się wiedzą na temat aspektów prawnych związanych z wdrażaniem projektów wiatrowych.

Ostatni prelegent Jakub Kwaśnicki z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował możliwości finansowania rozwoju OZE, nie tylko energetyki wiatrowej, na Dolnym Śląsku. Korzystając z dobrych praktyk, wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości zaproponowano właściwe rozwiązania i metody współpracy gmin i inwestorów w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. W trakcie przedłużanych przerw kawowych uczestnicy prelegenci odpowiadali a pytania uczestników, prowadzono gorące dyskusje na poruszane na seminarium tematy, wymieniano się wzajemnymi doświadczeniami oraz nawiązywano nowe kontakty.

Całość podsumował moderator seminarium pan Tomasz Kapała z firmy DREBERIS stwierdzając, że wiedza na temat energetyki wiatrowej jest coraz większa i przy aktywnym zaangażowaniu, racjonalnym i otwartym na współpracę podejściu wszystkich zainteresowanych stron, także lokalnego społeczeństwa, inwestycje wiatrowe w Polsce powinny być realizowane bez większych problemów.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników, prelegentów i sponsorów!

Program

W celu uzyskania bliższych informacji lub nawiązania współpracy w temacie energetyki wiatrowej prosimy o kontakt:

Tomasz Kapała
Kierownik zespołu ds. energetyki wiatrowej

DREBERIS Sp. z o.o. 
Podwale 62
50-010 Wrocław 
tel. 0048 71 341 98 55
fax. 0048 71 3448201
tomasz.kapala@dreberis.com