Projekt Środowiska Naturalnego Ukraina DBU

DREBERIS z Miejskim Wydziałem Gospodarki Wodnej w Dreźnie w ramach wspólnego projektu wspierało wymianę Know-how dotyczącą gospodarki wodnej z przedsiębiorstwami z Ukrainy.

Latem 2007 siedmiu ukraińskich dyrektorów i głównych inżynierów przedsiębiorstw z tej branży wzięło udział w trzytygodniowym szkoleniu w Dreźnie.
Od 29 do 31 października przeprowadzono warsztaty końcowe a także opracowano wyniki projektu i sformułowano zagadnienia dotyczące kolejnych działań. Spotkanie miało miejsce w Chernihiv, w siedzibie jednego z uczestniczących przedsiębiorstw. Dyskusja dotyczyła między innymi możliwości dokształcenia w zakresie gospodarki wodnej na Ukrainie oraz warunków ramowych związanych ze współpracą z prywatnymi podmiotami.


Projekt jest wspierany przez Niemiecką Fundację Środowiska. Publikacja wyników projektu przewidziana jest na styczeń 2008.