II Seminarium ”ENERGIA WIATROWA W TWOJEJ GMINIE”

Patron honorowy:

 

 

Patronat medialny:

 

Sponsor:

 

”ENERGIA WIATROWA W TWOJEJ GMINIE”

24 czerwca 2010, Wrocław, Hotel Mercure Panorama

24 czerwca 2010 roku we Wrocławiu odbyło się drugie już seminarium organizowane przez firmę DREBERIS pt. “Energia wiatrowa w Twojej Gminie” skierowane do przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów i deweloperów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką energetyki wiatrowej.

Udział wzięli przedstawiciele gmin województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, którzy wysłuchali wykładów specjalistów z różnych dziedzin związanych z energetyką wiatrową.

Uczestników, gości i prelegentów przywitał Tomasz Kapała – kierownik zespołu ds. energetyki wiatrowej w DREBERIS, który przedstawił firmę oraz opowiedział o strukturze projektu wiatrowego i występujących w trakcie jego realizacji nieporozumieniach między inwestorami, gminami i mieszkańcami oraz zaprezentował możliwości ich rozwiązania między innymi przez mediatorów.

Podczas spotkania prelegenci podzielili się swoją wiedzą i cennym doświadczeniem przybliżając uczestnikom seminarium specyfikę i procedurę przygotowania wszystkich etapów projektu wiatrowego. Radca prawny – Tomasz Dobrzyński (Kancelaria CWW) opowiedział o aspektach prawnych związanych z wdrażaniem projektów wiatrowych, chętnie odpowiadał na niezliczone pytania zadawane przez uczestników zaznaczając, że gminy powinny brać pod uwagę energetykę wiatrową w Planach zaopatrzenia w ciepło i energię. Zdzisław Koszkul (EnergiaPro Tauron) omówił kwestię przyłączenia farm wiatrowych do sieci energetycznej oraz ważną rolę gmin we współpracy z Zakładami Energetycznymi. Ryszard Kowalczyk (Ecoplan) zwrócił uwagę na właściwe przygotowanie badań i raportu środowiskowego, kładąc szczególny nacisk na ogromną rolę gminy w przygotowaniu ekofizjografii i wytycznych do raportu. Kwestie sporządzania planów miejscowych i planowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawiła Monika Pezdek (DREBERIS), a Andrzej Konieczka (Sekretarz gminy Strzelno) podzielił się praktycznymi doświadczeniami podczas realizacji inwestycji wiatrowych na terenie swojej gminy, gdzie stoi już kilka wiatraków, a wkrótce będzie ich ponad trzydzieści. Prelegent przyznał też, że gdyby to seminarium odbyło się kilka lat wcześniej to gmina uniknęłaby wielu trudności.

Podczas przerw toczono żarliwe dyskusje związane z poruszoną tematyką, prelegenci odpowiadali na pytania uczestników,  a ci wymieniali się własnymi doświadczeniami.

Seminarium zakończył pokaz mulitimedialny firmy Nordex obrazujący proces budowy turbin wiatrowych  w gminie Wałcz.

Zainteresowanie poruszanymi tematami i aktywność uczestników podczas dyskusji pokazują, że energetyka wiatrowa w Polsce wciąż napotyka wiele znaków zapytania, które mogą być rozwiane jedynie poprzez poszerzanie wiedzy i mądre działania samorządów, co z pewnością zaowocuje pozytywnymi realizacjami projektów wiatrowych.

 

PROGRAM

GALERIA:

Foto: Tomasz Kapała, DREBERIS

Foto: Tomasz Dobrzyński, Kancelaria CWW

Foto: Ryszard Kowalczyk, Ecoplan

Foto: Zdzisław Koszkul, EnergiaPro Tauron

Foto: Monika Pezdek, DREBERIS

Foto: Andrzej Konieczka, Sekretarz gminy Strzelno

 

KONTAKT:

 

Tomasz Kapała

Tel. 71 3419855, Fax 71 344 82 01
Tomasz.kapala@dreberis.com