Dyskusja: Black-Out we Wrocławiu: realne zagrożenie?

DREBERIS Sp. z o.o. - przedstawicielstwo BVMW (Federalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Małej i Średniej Przedsiębiorczości) w Polsce zachodniej
i południowej wraz z Dolnośląską Fundacją Rozwoju Regionalnego jako inicjatorzy Grupy refleksji nad przyszłością energetyki w XXI wieku organizują dyskusję na temat:

 ‘Black-Out we Wrocławiu: realne zagrożenie?’

która odbędzie się w poniedziałek 10 maja 2010 roku w godzinach 18:00 do 20:30 we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. ul. Muchoborska 18 w sali konferencyjnej w Budynku Alfa.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału tym spotkaniu i włączenia się do dyskusji wraz z panelistami, którymi są:

 

Mirosław Krutin     – Prezes Tauron EnergiaPro S.A.

Adam Witek         - Dyrektor KGHM Polska Miedź S.A.

 

Dariusz Ostrowski  - Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,

 

Bogumił Ogrodnik  - Dyrektor ds. projektów przemysłowych Viessmann sp. z o.o.

 

Paweł Kowalczewski – Prezes Zarządu DOZAMEL Sp. z o.o.

 

 

 W ramach spotkania omówimy zagrożenia i prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska black-outu we Wrocławiu w dzisiejszych czasach oraz spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytania:

- na ile operatorzy systemu dystrybucyjnego i przesyłowego są przygotowani aby skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom?

- w jaki sposób przygotowane jest na to miasto Wrocław?

- jak oceniają to zagrożenie odbiorcy z punktu widzenia wpływu na konkurencyjność Aglomeracji  Wrocławskiej?

Na zakończenie postaramy się podsumować dyskusję oraz przedstawić wnioski wynikające z niej dla Aglomeracji  Wrocławskiej.

 Rezultat tego spotkania może być cennym wkładem dla inicjacji dyskusji o problemach Black-Out na Dolnym Śląsku oraz polsko-niemieckich obszarach przygranicznych. Jej wyniki zostaną zaprezentowane podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego  w Krzyżowej. W dniu 10 marca 2010 na spotkaniu w Dreźnie zawiązał się polsko-niemiecki zespół, którego celem jest tworzenie  przyszłego ponadgranicznego europejskiego regionu nowoczesnej i stabilnej gospodarki energetycznej.

Cieszymy się na Państwa udział w dyskusji!

 

Dalsze informacje:

Program spotkania i karta zgłoszeniowa

Grupa refleksji nad przyszłością energetyki w XXI wieku

 

Osoba Kontaktowa:  Agnieszka Waltoś
Dreberis sp. z o.o.
Podwale 62
50-010 Wrocław
Tel/Fax: 071 344 82 01
E-mail: agnieszka.waltos@dreberis.com