SZWAJCARSKO-NIEMIECKIE DNI WSPÓŁPRACY BRANŻY BIOTECHNOLOGICZNEJ (W SZWAJCARII)

Konferencja tematyczna, 27.09.2017

Projekt został zrealizowany na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii.
 
10 niemieckich przedsiębiorców z branży biotechnologicznej przyjechało do Zurychu w ramach Szwajcarsko-Niemieckich Dni Współpracy Branży Biotechnologicznej (25-29 września), żeby spotkać się lokalnymi partnerami i klientami oraz poznać specyfikę szwajcarskiego rynku.
 
26 września niemieccy uczestnicy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym we współpracy z Great Zurich Area oraz szwajcarskim klastrem Health Tech. Następnego dnia odbyła się niemiecko-szwajcarskiej konferencja “Laboratorium 4.0 oraz nowe rozwiązania dla efektywnych procesów w biotechnologii” oraz niemiecko-szwajcarskie rozmowy bilateralne.
Konferencja poruszała m.in. temat digitalizacji, automatyzacji, finansowania oraz innowacyjnej produkcji substancji czynnych. Na konferencji gościliśmy m.in. prelegentów reprezentujących stowarzyszenie Swiss Biotech Association oraz saksoński klaster Biosaxony. Uzupełnienie Dni Współpracy stanowiła wizyta studyjna na Wydziale Nauk Przyrodniczych Szkoły Wyższej Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW).
Celem projektu było pogłębienie współpracy niemieckich i szwajcarskich firm w branży biotechnologicznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń.