Miasta przyszłości: niemiecko-szwajcarska wymiana doświadczeń w ramach podróży informacyjnej do Niemiec

W Niemczech - podobniej jak i w Szwajcarii – rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne technologie, które przyczyniają się do rozwoju  smart city - „miast przyszłości” i „inteligentnych miast”. Jest to spowodowane globalnymi trendami, do których zaliczają się zmiany demograficzne, niedobory zasobów, czy postępująca urbanizacja.
 
Aby wzmocnić niemiecko-szwajcarską współpracę i wymianę w obszarze smart city, DREBERIS, w imieniu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi) zorganizował w dniach 23-25 kwietnia 2018 roku wyjazd informacyjny dla szwajcarskich przedsiębiorstw do Niemiec.
 
Szwajcarscy uczestnicy mieli okazję wymienić się pomysłami i wiedzą z obszaru innowacyjnych rozwiązań z niemieckimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, władzami miejskimi, uniwersytetami i klastrami. Podczas podróży z Drezna do Düsseldorfu i Bottrop przez Monachium uczestnicy poznali różne podejścia i strategie smart city.
 
Dziękujemy wszystkim naszym niemieckim i szwajcarskim uczestnikom i prelegentom, którzy wzięli udział w rozmowach, wizytach i prelekcjach. Bez Was organizacja wydarzenia i wymiana doświadczeń nie byłaby możliwa!