Agata Reichel-Tomczak ponownie jako gościnny wykładowca na HTW (Wyższej Szkole Ekonomii i Techniki) w Dreźnie.

Na podstawie prawie 10-letnich doświadczeń w DREBERIS zaprezentowała innowacyjne podejście do tematu ‘Zarządzanie globalną ekspansją w biznesie: Marketing B2B w internacjonalizacji’.
Jesteśmy przekonani, za obecni na wykładzie studenci kierunków ekonomicznych, którzy niedługo rozpoczną swoje kariery, będą konfrontowani z tematami #internacjonalizacji #marketingu i #innowacji.
Cieszymy się, że możemy mieć regularny wkład w przygotowanie i wyksztalcenie nowych managerów!