(Slovakian) Nemecké potraviny – Zaujímavé príležitosti na spoluprácu pre slovenské a maďarské spoločnosti

Nemecké potraviny – Zaujímavé príležitosti na spoluprácu pre slovenské a maďarské spoločnosti
 
DREBERIS GmbH organizuje v dňoch 25.04.2016 a 29.04.2016 -
v mene Spolkového ministerstva potravinárstva a poľnohospodárstva Nemeckej spolkovej republiky - spolu so svojím partnerom MARKETiN CEE s.r.o. - obchodnú misiu na Slovensko.
Tejto misie sa zúčastnia význačné nemecké firmy z oblasti potravinárstva, ktoré majú záujem rozvíjať obchodné kontakty s partnermi na Slovensku.
Prijmite pozvanie a zúčastnite sa konferencie s ochutnávkou a prezentáciou dňa 26.04.2016 v Bratislave, ako aj bilaterálnych B2B rozhovorov.
Viac informácií nájdete tu: