24.-28.09.2012, Kijów/Lwów (Ukraina): Nawiązanie kontaktów biznesowych na Ukrainie - telekomunikacja.

W dniach od 24 do 28 września odbyła się podróż niemieckich przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej do Kijowa i Lwowa celem nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami na Ukrainie i wykorzystania niemieckiego know-how i rozwiązań technologicznych. Podróż zrealizowano na zlecenie Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki i Technologii.
 
Więcej informacji w języku niemieckim: