10.2010, Wrocław: Szanse eksportowe niemieckich przedsiębiorstw z branży IT w Polsce.

W październiku 2010 roku zrealizowano program pomocy skierowany do niemieckich przedsiębiorstw z branży IT. Program dotyczył szans eksportowych na rynku polskim.

 

Więcej informacji w języku niemieckim: