10.-15.11.2013, GHANA: Delegacja biznesowa do Akry.

W dniach od 10 do 15 listopada 2013 DREBERIS wraz z partnerem z Broberg Consult  zorganizował na zlecenie Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki i Technologii podróż niemieckich przedsiębiorców do Ghany. Podróż miała na celu zbadanie szans przedsiębiorstw niemieckich na rynku Ghany.

 

Więcej informacji w języku niemieckim: