Zapraszamy

na bezpłatne konsultacje eksportowe na temat rynku niemieckiego, szwajcarskiego i ukraińskiego z naszymi ekspertami! Kontakt: agata.tomczak@dreberis.com