2010/2011, BUŁGARIA: Wejście przedsiębiorstw niemieckich na rynek Bułgarii.

W roku 2010 i 2011 DREBERIS zrealizował program pomocy skierowany do przedsiębiorstw ze wschodnich Niemiec. Program dotyczył wejścia na rynek bułgarski.

 

Więcej informacji w języku niemieckim:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/aussenwirtschaft.html