2009, Szanse eksportowe niemieckich przedsiębiorstw w Polsce, Bułgarii i na Ukrainie.

W 2009 roku zrealizowano program pomocy skierowany do niemieckich przedsiębiorstw. Program dotyczył możliwości i szans eksportu na rynek Polski, Bułgarii i Ukrainy.