FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA BIZNESOWE, KATOWICE (01.06.2022) I WROCLAW (02-03.06.2022)

DANE KONTAKTOWE
Zasady ochrony prywatności
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DREBERIS GmbH z siedzibą w Dreźnie, przy ul. Heinrich-Zille 2 oraz DREBERIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Ostrowskiego 7 w celach organizacji spotkań biznesowych oraz zgłoszenia udziału w ramach opisanego wyżej projektu. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do tre - ści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia z bazy danych po zakończeniu projektu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji oczekiwanych przez Państwa celów. Powierzone nam dane są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie w jakim zostały nam przez Państwa udostępnione.